Skip to main content

Adatkezelési tájékoztató


NetSuli célja, hogy a holnap által biztosított online képzésekhez biztosítsa a belépést, a felhasználók nyilvántartását, a kurzusok teljesítésének és eredményének követését.


Cégünk, a Ceox Informatika Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és tiszteletben tartja az Érintettek önrendelkezési jogát. A tájékoztató célja, hogy elmagyarázza, hogyan kezeljük és védjük a ránk bízott személyes adatokat, valamint hogy bemutassuk, hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha az adatkezeléssel kapcsolatban kérdés merülne fel Önben.


Kik vagyunk?

Adatkezelő neve: Ceox Informatika Kft

Székhelye: 1139 Budapest, Forgách u. 19.

Adószáma: 25036660-2-41


Hol érhet el bennünket?

Az Ön véleménye fontos számunkra, így ha bármilyen kérdése van az Adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatban, akkor a következő elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba:

Levelezési cím : 1139 Budapest, Forgách u. 19.

Tel.: +36 1 655 5950

E-mail: dpo@ceox.hu

Honlap: http://www.ceox.hu


Vonatkozó jogszabályok

Jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült.


Alapfogalmak és alapelvek

Az alapfogalmakról és alapelvekről itt tájékozódhat: Alapfogalmak és alapelvek


A NetSuli portálhoz kapcsolódó adatkezelések


ADATKEZELÉS CÉLJA

JOGALAP

ADATMEZŐK

HOZZÁFÉR

TÁROLÁS IDŐTARTAMA

A honlap rendeltetésszerű, minőségi működésének biztosítása, szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a weboldalunkat támadó látogatók azonosítása, a látogatottság mérésére, és egyéb statisztikai célok

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

- IP cím
- A látogatás időpontja
- A meglátogatott aloldalak adatai
- Az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Adminisztrátorok és adatfeldolgozók

Sütikezelésben foglaltak szerint

Adatvédelmi tájékoztatóban, szabályzatokban, valamint a házirendben foglaltak elfogadása

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Elfogadás ténye, és dátuma, a felhasználó azonosítója

A honlap adminisztrátorai

A felhasználói fiókra vonatkozó törlési igény beérkezését követő 25 napon belül

Mentések, az adatok visszaállíthatóságának biztosítására

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)


A honlap adminisztrátorai

A mentés követő 6. hónapban

Felhasználó azonosítása

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)


Kötelező adatok: felhasználónév, vezeték és keresztnév, e-mail.


A honlap adminisztrátorai

A felhasználói fiókra vonatkozó törlési igény beérkezését követő 25 napon belül

Felhasználók hitelesítése

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)


A honlap adminisztrátorai

A felhasználói fiókra vonatkozó törlési igény beérkezését követő 25 napon belül

Felhasználók jogosultságának, szerepkörének meghatározása, portál megfelelő működésének biztosítása

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)


A honlap adminisztrátorai

A felhasználói fiókra vonatkozó törlési igény beérkezését követő 25 napon belül

Fizetés Paypal-on keresztül

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

E-mail cím, amely a PayPal azonosítója, számla és fizetési adatok (számlaszám, fizetés dátuma, összeg, fizetett tanfolyam azonosítója. )

Adminisztrátor, PayPal

A fizetésre vonatkozó adatokat a számviteli törvényben meghatározottak szerint a számla keltétől számított 9. évben semmisítjük meg.

Facebook fiókkal történő regisztráció

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Név, E-mail cím

Adminisztrátor, Facebook

A felhasználói fiókra vonatkozó törlési igény beérkezését követő 25 napon belül.

Google fiókkal történő regisztráció

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Név, E-mail cím

Adminisztrátor, Google

A felhasználói fiókra vonatkozó törlési igény beérkezését követő 25 napon belül.

Microsoft  fiókkal történő regisztráció

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Név, E-mail cím

Adminisztrátor, Microsoft

A felhasználói fiókra vonatkozó törlési igény beérkezését követő 25 napon belül.

Szerződéses adatok (képzést indító természetes személyek)

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Név, születési idő és hely, adószám, cím

Ceox Informatika Kft. számlázással foglalkozó munkatársai

Szerződés lejáratát követő 5. év


Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben beiratkozik egy vagy több tanfolyamra, akkor a fenti adatok tekintetében a tanfolyamot indító természetes vagy jogi személyek független adatkezelőként, saját céllal  is kezelik az Ön adatait. A tanfolyamokhoz tartozó adatok kezelésének időtartama a tanfolyam befejezését követő 1 hónapig elérhetőek, ezt követően a tanfolyamhoz való hozzáférés megszűnik, az adatok törlésre kerülnek

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a honlapon lehetősége van Facebook, Microsoft vagy Google fiókkal történő regisztrációra, melynek során az Ön Facebook, Microsoft vagy Google fiókja összekapcsolásra kerül a NetSuli fiókjával.

Ezen felül, az oldalunkon Youtube videók megtekintése is lehetséges, melynek során az Ön adatait gyűjtik.

Facebook-kal, Microsoft-tal vagy Google-lal történő regisztrációhoz , Facebook ikonhoz, és Youtube videók megtekintéséhez kapcsolódó adatkezelési kérdésekről itt tájékozódhat: Adatkezelések.


Társaságunk által végzett adatfeldolgozások

Felhívjuk figyelmét, hogy minden tanfolyamot indító természetes vagy jogi személy a tanulás előrehaladásához kapcsolódó egyéb adatok tekintetében adatkezelő, míg cégünk, aki a felületet biztosítja a tanuláshoz, adatfeldolgozóvá válik. Ezekről az adatokról bővebben itt tájékozódhat: Adatkezelések

Az adatkezelésekhez kapcsolódó részletes regisztert itt találja: Adatregiszter.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Honlapunk adatkezelései során az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

ADATFELDOLGOZÓ

ADATTOVÁBBÍTÁS CÉLJA

ADATOKON VÉGZETT MŰVELET EK

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

TOVÁBBÍTOTT ADATMEZŐK

HOZZÁFÉRÉS IDŐTARTAMA

Google LLC

Google sütik

Adatok gyűjtése, rögzítése, felhasználása, lekérdezése, tárolása, megsemmisítése

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, operációs rendszer jellemzői (beállított nyelv),látogatás időpontja, látogatott aloldalak

Sütikezelésben foglaltak szerint (lásd lejjebb)

Google LLC

Google fiókkal történő regisztráció

Adatok gyűjtése, rögzítése, felhasználása, lekérdezése, tárolása, megsemmisítése

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A látogató által használt IP cím, Google azonosító

Google szabályzatban foglaltak szerint

Moodle Pty Ltd

Moodle sütik

Adatok gyűjtése, rögzítése, felhasználása, lekérdezése, tárolása, megsemmisítése

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, operációs rendszer jellemzői (beállított nyelv),látogatás időpontja, látogatott aloldalak

Sütikezelésben foglaltak szerint (lásd lejjebb)

Facebook Inc.

FB ikon, FB fiókkal történő regisztráció

Adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, megsemmisítése

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

IP cím, FB azonosító

FB szabályzata szerint

Microsoft Inc.

Microsoft fiókkal történő regisztráció

Adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, megsemmisítése

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

IP cím, azonosító

Microsoft szabályzata szerint


Sütik


Sütikezelésünkről ezen a linken tájékozódhat: Sütikezelés


Adattovábbítás hivatalos szervek megkeresése esetén

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Adattovábbítás 3. országba

A honlapon megadott adatokat Társaságunk nem továbbítja 3. országba, azonban a Google és a Facebook a begyűjtött adatokat 3. országba is továbbítja.

A Google sütikről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/intl/en/policies/privacy.

A Facebook adatvédelmi rendelkezéseiben találja: https://www.facebook.com/policy.php


Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás

Adatkezelő nem alkalmaz ilyet a honlap használata során.


Adatbiztonság

Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdésekről itt olvashat: Adatbiztonság

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az egyes jogokról, és a hozzá kapcsolódó részletekről bővebben itt olvashat: Érintett jogai.

  • A személyes adatokhoz való hozzáférés

  • A személyes adat helyesbítése

  • A személyes adat törése

  • A személyes adat kezelésének korlátozása

  • A személyes adat kezelése ellen tiltakozhat

  • A személyes adatok hordozhatóságát kérheti

  • A személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja

  • Bíróság előtt, felügyeleti hatóságnál panaszt tehet