Skip to main content

Blog entry by Netsuli Admin

Tíz tipp a hatékony online oktatáshoz

Tíz tipp a hatékony online oktatáshoz

Amikor online oktatásról beszélünk, meg kell különböztetnünk az aszinkron, szinkron és blended oktatási formákat. Mit is jelentenek ezek?

Aszinkron

Aszinkron oktatás esetén a tanár és a diák nincs egyszerre jelen. A tanuló gyakorlatilag az elektronikus formában elérhető anyagot – e-jegyzeteket, multimédiás eszközöket, videót, hanganyagot, stb. – tanulmányozva halad az anyagon végig. Óriási előnye,
hogy nincs időhöz kötve, így minden hallgató a saját időbeosztása szerint képezheti magát. Nyilvánvaló hátránya, hogy tanár hiányában az azonnali kérdezés nem lehetséges.

Szinkron

Szinkron oktatás esetén ennek pont az ellenkezője történik: azaz a tanár és a diák egy időben van jelen az online tanteremben. A kettőjük között interakció akadálytalanul valósulhat meg, ám ebben az esetben mindenképpen időhöz van kötve a tanulás, így
nem lehet bármikor tanulni.

Blended

A gyakorlatban találkozunk a kettő keverékével is, amikor a tananyag egy része egyedül, offline (aszinkron mód) elsajátítható, ám vannak előre meghatározott időpontok, ahol konzultáció vagy számonkérés történhet. Ez ma a legeredményesebb módszer.

Bármelyik online oktatási formát választjuk, nagyon fontos odafigyelnünk arra, hogy a tartalommal szemben bizonyos kritériumok teljesüljenek, ellenkező esetben a tananyag elsajátítása jelentős nehézségekbe ütközhet, esetleg tanulókat is elveszíthetünk.


Tíz tipp, a hatékony online oktatáshoz

1. Osszuk fel kisebb egységekre az anyagot! Egy-egy online feldolgozható téma maximum 20 perces legyen.

2. Színesítsük a tanulnivalót videókkal is.

3. Szőjük át interaktív elemekkel a tanulnivalót.

4. Motiváljuk folyamatosan a diákokat.

5. A struktúra legyen tagolt, jól átlátható. Használjuk a szövegkiemelés különböző módszereit.

6. A kurzus tartalmazzon olyan részeket, ahol a tanuló gyakorolhat, tesztelheti saját magát, kipróbálhatja tudását.

7. Biztosítsunk lehetőséget a csoportmunkára! Ez remek lehetőséget nyújt arra, hogy kvázi párban gyakoroljanak, megvitassanak egyes problémákat, megnézzék a másik munkáját, gondolatait; értékelhessék egymás feladatait. Nem csak tanulhatnak egymástól,
hanem akár értékes ötleteket is nyerhetnek. Nem utolsó sorban a csoportmunka mindig feldobja a tanulási kedvet!

8. Legyen virtuális tantermünk, ahol élő órát tartunk.

9. Az egész tanfolyam alatt legyünk kapcsolatban, kérjünk visszajelzést a diákoktól. Akár már az is informatív lehet, ha azt megkérdezzük, hogy megértették-e az anyagot, vagy kérnek-e konzultációt.

10. Az ajánlott irodalom listája ne maradjon el!


  • Share

Reviews