Skip to main content

GDPR megfelelőség

Mi a GDPR?

Az általános adatvédelmi rendelet, hivatalosan Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. A rendelet betartása minden olyan szervezet számára kötelező, amely EU állampolgárokkal kerül kapcsolatban, azok személyes adatait kezeli. 

Mit kell tennie, ha oktatni fog?

Amennyiben Ön cégszerűen (akár egyéni vállalkozóként!) oktatást végez a NetSuli felületén keresztül, akkor Ön EU állampolgárok adatait kezeli, így az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatnia kell tanulóit személyes adataik kezelésének minden lényeges eleméről. 

Hogyan segít ebben a NetSuli?

Ennek támogatására minden tanfolyamhoz tartozik egy adatkezelési tájékoztató sablon (kép 1. pont), amely megfelelő részletességgel tartalmazza a NetSulihoz kapcsolódó adatkezeléseket, és a hozzájuk kapcsolódó szükséges elemeket (jogalap, cél, adatmezők..stb). Önnek már csak az a cégszerű adatokat kell beírnia. Ez lesz a tanfolyam legelső eleme (kvázi mint egy tananyag).

A diák csak akkor tud majd tovább lépni az Ön tanfolyamára, ha elfogadja az abban foglaltakat (kép 2. pont), így az Ön GDPR megfelelése is maximálisan biztosított. 



Last modified: Thursday, 14 May 2020, 9:41 AM